پنجشنبه

حکایت- ۱۱

صاحب‌خانه: مردم وقتی گریه می‌کنن... که کسی بمیره... یا وقتی تنهاشون می‌ذارن... یا وقتی که دیگه طاقت ندارن.
تومک: طاقت چی رو؟
صاحب‌خانه: طاقت زندگی رو.
[فرمانِ ششم: زِنا مکن {فیلم کوتاهی درباره‌ی عشق}، دَه فرمان، نوشته‌ی کریستف کیشلوفسکی، ترجمه‌ی عرفان ثابتی، نشرِ ماه‌ریز، چاپ اوّل، ۱۳۸۰]