دوشنبه

عصرِ دوشنبه

- می‌دونی من عاشقِ دختر عموی خودم هستم. به خاطر موهای بلندش. خودِ بی‌شعورش تصمیم گرفته موهاش‌و کوتاه کنه. امّا فکر می‌کنم باز هم دوستش داشته باشم.
- اون هم تو رو دوست داره؟
- نمی‌دونم. اگه با مویِ کوتاه هم ازَش خوشم اومد براش یه نامه می‌نویسم.

عشق در بیست‌سالگی (اپیزود آنتوان و کولِت) [Love at Twenty]، فرانسوا تروفو، ۱۹۶۲