جمعه

حکایت -۲

از استیو مک‌کوئین نقل شده که روزی گفته: «یه روز یه نفر از بالای یه خونه‌ی دو طبقه افتاد روی یه بارِ کاه. رفتن سراغش و از مرد پرسیدن حالت چطوره؟ گفته تا حالاش که بد نبوده. از این به بعدش هم می‌گذره.»