سه‌شنبه

از یک‌جایی به بعد

از یک‌جایی به بعد نمی‌شود. نمی‌شود که با یکی فیلم ببینی، با یکی در یک تخت‌خواب بخوابی، با یکی بیرون بروی، با یکی گپ بزنی. از یک‌جایی به بعد دوست داری تمام این یکی‌ها، بشود یکی. همان یکی باشد ولاغیر.