پنجشنبه

باید یکی باشد

بالاخره باید یکی باشد که آن حرف را که باید زده شود، بزند. آن لحظه باید یکی باشد. دست‌تنها باشی خیلی سخت است. قضیه حل نمی‌شود. نمی‌گذرد. این‌جوری می‌شود که عصر پنج‌شنبه‌ات، می‌شود عصرِ جُمعه. حتّا شاید به دیگر روزها هم شیوع پیدا کند. این خیلی بد است.

هیچ نظری موجود نیست:

پست کردن نظر