یکشنبه

تغییر فصل

در نامه‌ای که دارم برایش می‌نویسم، در بند آخرش می‌خواهم به این اشاره کنم که قبول است. به این رضایت می‌دهم که بهترین جای پشت‌بام از آن او باشد. سمتِ دیوار خرپشته بخوابد. که وقتی صبح آفتاب می‌زند، توی سایه باشد و خوابش نپرد.

۱ نظر: