جمعه

جمعه

- فکر می‌کنید نوشیدن الکل کار قشنگیه؟ 
- نه، ولی هیچ کار دیگه‌ای هم نیست.

[هالیوود، چارلز بوکفسکی، ترجمه‌ی پیمان خاکسار، نشر چشمه، چاپ اوّل، ۱۳۸۹]