جمعه

...

- هاه... هاه... فوت... فوت...
اون‌جا؛ توی دایره‌ی میم خیلی خاک گرفته. لای سه‌دندونه‌ی شین هم. اون بالا، روی سَردوشی، اون‌جا رو کسی نگاه نمی‌کنه. این هم این دوش؛ ثابت، بی‌شلنگ، منفعل؛ اون‌جا حسابی جرم گرفته.