پنجشنبه

...

و هیچ‌کس تحقیق نخواهد کرد
در "نوعی"
که مشتاقانه مصمم است
به انقراضِ خویش.

[زاده‌ی اضطرابِ جهان، پیتر هوخل، ترجمه‌ی محمد مختاری، نشر سمر، چاپ اوّل، ۱۳۷۱]