سه‌شنبه

مست توی کوچه‌های غمت بدوم

...
که قد تمامِ کرم‌های عالم دوستت دارم
که قد تمامیِ دوش‌ها می‌بارم
که درد می‌کشم قد پریودهای هفت روزت [هفت روز؟]
...