شنبه

...

هامون (وا می‌رود، با صدای گرفته): مهشید، واقعن این‌جوریه؟ یعنی همه‌ی اون زمزمه‌ها، زندگیا، عشقا، همه، دروغ بود؟

هامون (فیلمنامه)، داریوش مهرجویی، انتشاراتِ زمانه، چاپ اوّل، بَهار ۱۳۷۱