پنجشنبه

...

"بعضی‌ها مهارت‌های عجیبی دارند.
زخم می‌زنند و از روی خون می‌پرند و سوت‌زنان رد می‌شوند."
+ عروسک کوکی
+ امّا بعدش؟ آدم وقتی رخمی شده و خونش دارد می‌رود و گوشه‌یی افتاده چه باید کند؟ یک راهش این است که خودش را روی زمین بکشد و برود دورتر. بعد که نفسش جا آمد، شروع کند زخم‌هایش را مَرهم گذاشتن و آن‌ها را بستن. و وقتی خوب شد، بایستد. روی پایش بایستد و برود انتقام بگیرد. یک راهش هم این است که کاری نکند بگذارد خونش برود. تا تَه. و وقتی دیگر خونی برایش نمانده بود خودش را روی زمین بکشد و برود آهنگ مورد علاقه از خواننده‌ی مورد علاقه‌اش را توی دستگاه بگذارد و گوش دهد. و جان دهد و خَلاص. راهِ دوّم توصیه می‌شود.