یکشنبه

تولّد ثانی

"زخم‌های آدم سرمایه ست. سرمایه‌ت رو با این‌و اون تقسیم نکن. داد نکش. هوار نکش. آروم و بی‌سَروصدا همه چیزو تحمّل کن."
«شبِ یلدا» فیلمِ به درد بخوری است. هنوز کار می‌کند. زنگ نخورده. «شبِ یلدا» برای کَسی که دورانِ گذار خود را، از مرحله‌یی به مرحله‌ی بعد طی می‌کند، مانند مانیفست می‌ماند. که بشود، شاید بشود، هم‌چون ققنوسِ دیگری از درونِ خاکسترت برخیزی. که همان «تولّد ثانی» ست.