شنبه

من شب‌و زنده نگه می‌دارم

تمامِ جهان را برای خودم آرزو می­‌‌کنم
من
تو
و یک بعدازظهر پاییزی.