یکشنبه

تابوت‌های دست‌ساز

تابوت‌های دست‌ساز
ترومن کاپوتی
ترجمه‌ی بهرنگ رجبی
نشر چشمه
چاپِ اوّل ۱۳۹۱
برای کسی که عاشقِ داستان‌های جنایی و رمان‌های نوآر است، خواندن «تابوت‌های دست‌ساز» واجبِ عینی است. رمانی صدصفحه‌ای، به روایت اوّل شخص. گزارشی‌ست واقعی از ترومن کاپوتی، روزنامه‌نگار- نویسنده، از نُه قتل در شهری از ایالت‌های غربی امریکا. رمان پُر است از جملات کوتاه، دیالوگ‌هایی که مانند پنگ‌پنگ ردّ و بدل می‌شوند و توجّه به جزئیات در توصیف‌ها. آن‌چه که نویسنده‌های امریکایی در آن چیره‌دست هستند. ریتم رمان تند و پُرشتاب است. به همان تندی، خواننده را وارد ماجرا و جهانی می‌کند که در نهایت آن‌چه باقی می‌ماند، اضطراب است.