دوشنبه

...

تو را گزید دلِ من، مَرا گزید غمِ تو
به حالِ من نظری کن، که مُردم از ستمِ تو
[اوحدی- غزلیّات]